Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm sinh học

Xác định tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) trong nước tinh khiết

Xác định tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) trong nước tinh khiết. Quy trình phân tích tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) của nước tinh khiết, hiệu chuẩn và chi tiết thiết bị trong dược phẩm.

bài viết liên quan: Khái niệm cơ bản về máy phân tích tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC)

Phương pháp này để xác định tổng lượng carbon hữu cơ (TOC) gián tiếp đo tổng lượng chất hữu cơ có trong nước để sử dụng trong dược phẩm. Các phân tử chất hữu cơ trong nước bị oxy hóa để tạo ra carbon dioxide sau đó được đo trong một dụng cụ và từ đó, nồng độ carbon trong nước được tính toán.

Bài viết liên quan: Tiêu chuẩn nước tinh khiết GMP-WHO

Việc xác định carbon trong nước có thể được thực hiện trực tuyến (online) (lắp trực tiếp trong ống cấp nước) hoặc Offline (gián tiếp). Bất kể phương pháp được sử dụng, hệ thống có đủ điều kiện bằng cách phân tích dung dịch chuẩn của một chất dễ bị oxy hóa (như đường Saccarose) ở nồng độ được điều chỉnh để đưa ra phản ứng của dụng cụ tương ứng với giới hạn TOC cần đo và bằng cách giải thích kết quả trong các bài kiểm tra giới hạn.

Sự phù hợp của hệ thống được xác định bằng cách phân tích một dung dịch được điều chế bằng một chất có khả năng oxy hóa với độ khó (như l, 4-benzoquinone).

Thiết bị phân tích tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) trong nước tinh khiết

Bất kỳ thiết bị phù hợp nào có khả năng phân biệt giữa carbon hữu cơ và vô cơ bằng cách loại bỏ carbon vô cơ khỏi mẫu được kiểm tra trước khi oxy hóa hoặc bằng cách đo carbon vô cơ và phép trừ từ tổng carbon có thể được sử dụng.

Xác định tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) trong nước tinh khiết

Các hướng dẫn của nhà sản xuất dụng cụ nên được tuân theo để cài đặt và các hoạt động tiếp theo.

Thiết bị cần được hiệu chuẩn và sự phù hợp của hệ thống cần được xác minh theo các khoảng thời gian phù hợp.

Thiết bị phải có giới hạn phát hiện được chỉ định bởi nhà sản xuất 0,05 mg hoặc ít hơn lượng carbon mỗi lít.

Dụng cụ thủy tinh: Sử dụng dụng cụ thủy tinh đã được làm sạch hoàn toàn bằng phương pháp sẽ loại bỏ chất hữu cơ. Sử dụng nước TOC cho lần rửa cuối cùng của dụng cụ thủy tinh.

Bài viết liên quan: Cách loại bỏ mầm bệnh khỏi hệ thống nước

Thiết kế phòng sạch là một chuyên nghành mới, web muốn cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về thiết kế phòng sạch
Rate this postKS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94 | nguyenhoangquocan@gmail.com.


Tặng mình ly cà phê ☕

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *