Tháng Tư 2023

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiễm

Hệ thống HVAC GMP bảo trì và thẩm định

Bảo trì hệ thống HVAC nhà máy dược phẩm theo GMP. Đối với các cơ sở sản xuất dược phẩm, việc vận hành và hoạt động an toàn của hệ thống thông gió là một yêu cầu quan trọng để có thể đảm bảo sản xuất dược phẩm phù hợp với các yêu cầu và […]

Hệ thống HVAC GMP bảo trì và thẩm định Read More »

Bảo vệ con người trong sản xuất thuốc hoạt chất nguy hiểm

Bảo vệ con người trong sản xuất thuốc hoạt chất nguy hiểm

Bảo vệ con người trong sản xuất thuốc OSD ung thư Ở đây bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi sau: Tại sao các hệ thống ngăn chặn lại quan trọng đối với người dùng? Thuật ngữ ngăn chặn có nghĩa là gì? Có những hệ thống phân loại khác nhau

Bảo vệ con người trong sản xuất thuốc hoạt chất nguy hiểm Read More »

Phòng sạch GMP

CIP (Làm sạch tại chỗ) trong thiết bị sản xuất dược theo GMP

CIP (Làm sạch tại chỗ) Tại đây bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi sau: Làm thế nào để rửa thiết bị không thể thu gọn hoạt động? Các yêu cầu đối với các thành phần (đường ống, vòng đệm, máy bơm, van) là gì? Những loại đầu vòi có

CIP (Làm sạch tại chỗ) trong thiết bị sản xuất dược theo GMP Read More »

Thử kiểm tra phân loại độ sạch

Kiểm soát vi sinh trong sản xuất vô trùng theo GMP-EU hướng dẫn thực hiện

Kiểm soát vi sinh trong sản xuất vô trùng Kiểm soát vi sinh trong sản xuất vô trùng Ở đây bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi sau: Những rủi ro ô nhiễm vi sinh vật nào phải được lường trước trong quá trình  sản xuất các chế phẩm vô trùng? Mức

Kiểm soát vi sinh trong sản xuất vô trùng theo GMP-EU hướng dẫn thực hiện Read More »

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiễm

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 3 Nguyên tắc thiết kế của hệ thống HVAC

Thiết kế hệ thống HVAC theo GMP-EU (Thông gió và điều hòa không khí). Khi lập kế hoạch hệ thống công nghệ điều hòa không khí, các nguyên tắc phải được xác định rõ ràng và rõ ràng. Đối với hệ thống thông gió được thiết kế và lên kế hoạch cho một địa điểm

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 3 Nguyên tắc thiết kế của hệ thống HVAC Read More »