Cleanroom Design

Thử kiểm tra phân loại độ sạch

Phòng sạch điện tử là gì? tìm hiểu chi tiết cách thực hiện chi tiết

Phòng sạch điện tử là gì? Trong lĩnh vực điện tử , các linh kiện và sản phẩm điện tử, dù được sử dụng trong nước hay trong các môi trường công nghiệp và thương mại khác, đều được sản xuất. Phòng sạch là cần thiết trong lĩnh vực này vì các bộ phận rất […]

Phòng sạch điện tử là gì? tìm hiểu chi tiết cách thực hiện chi tiết Read More »

Quy tắc kiểm soát môi trường phòng sạch

Kiểm soát môi trường phòng sạch. Hãy xem danh sách Những điều nên và Không nên trong phòng sạch của chúng tôi, bản tóm tắt các phương pháp hay nhất về phòng sạch để làm cho môi trường được kiểm soát hoạt động ở hiệu suất cao nhất. Đây là những tài nguyên hữu ích

Quy tắc kiểm soát môi trường phòng sạch Read More »

Sự khác biệt giữa Bộ lọc HEPA và ULPA

Quần áo phòng sạch yêu cầu khi trang bị

Quần áo phòng sạch yêu cầu kỹ thuật cách chọn. Quần áo bảo hộ là một thiết bị an toàn thiết yếu nhằm bảo vệ người mặc khỏi các phơi nhiễm khác nhau. Tuy nhiên, một tập hợp nhỏ quần áo bảo hộ phục vụ mục đích thứ hai. Mặc dù  quần áo bảo hộ phòng

Quần áo phòng sạch yêu cầu khi trang bị Read More »

Mẫu thiết kế phòng mỗ bệnh viện

Mẫu thiết kế Phòng mổ bệnh viện được lập theo 52TCN – CTYT 38: 2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ – KHOA PHẪU THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA, đây là tiêu chuẩn chuyên ngành cho việc thiết kế bệnh viện tại Việt Nam. >>Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 1 >>Thiết kế phòng sạch bệnh

Mẫu thiết kế phòng mỗ bệnh viện Read More »

phòng sạch

Yêu cầu phòng sạch cho lắp ráp điện tử

Yêu cầu phòng sạch cho lắp ráp điện tử. Phòng sạch phải tuân thủ ISO 14644-1:2015 Phần 1 và 2. Chúng được phát triển từ tiêu chuẩn liên bang FED-STD-209 E, hiện đang bị loại bỏ. Tiêu chuẩn ISO 14644 1 phân loại phòng sạch theo độ sạch của không khí, được đo bằng số

Yêu cầu phòng sạch cho lắp ráp điện tử Read More »

Phòng sạch điện tử VLINE – cung cấp thiết kế thi công

Phòng sạch điện tử VLINE ? Phòng sạch Điện tử là không gian được kiểm soát được thiết kế để ngăn chặn các chất gây ô nhiễm không khí ở một mức độ nhất định. Phòng sạch thường được sử dụng để giảm ô nhiễm từ không khí chưa được lọc trong quá trình sản

Phòng sạch điện tử VLINE – cung cấp thiết kế thi công Read More »