Bệnh viện

Thiết kế phòng sạch bệnh viện

Thông tư 18 /2013/TT-BYT hướng dẫn về thiết kế phòng sạch bệnh viện

Thiết kế phòng sạch bệnh viện – Thông tư 18 /2013/TT-BYT . Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị .v..v Xem thêm: Các bài viết thiết kế phòng sạch bệnh viện     BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc […]

Thông tư 18 /2013/TT-BYT hướng dẫn về thiết kế phòng sạch bệnh viện Read More »

thiết kế phòng sạch phần 1

Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 4

Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 4 tổng hợp yêu cầu. Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 4, tổng hợp các yêu cầu về thiết kế phòng sạch bệnh viện. Yêu cầu về diện tích, tường, sàn, trần, nhiệt độ, độ ẩm, trao đổi không khí.v.v. khi thiết kế phòng mổ bệnh viện.

Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 4 Read More »

thiết kế phòng sạch

Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 3

Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 3 do KS. Ấn cung cấp. Thiết kế phòng sạch bệnh viện phần 3, các yêu cầu chung về Chiếu sáng, Phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, CNTT và nhiệt độ độ ẩm, số lần trao đổi không khí, hạt bụi trong không khí trong thiết kế

Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 3 Read More »

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiễm

Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 2, Yêu cầu về xây dựng

Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 2 do KS. Ấn cung cấp. Thiết kế phòng sạch bệnh viện phần 2, cung cấp các yêu cầu về phân phòng trong xây dựng bệnh viện, diện tích quy mô giường bệnh. Kích thước thang máy, cửa ra vào và các khu vực chức năng cần có

Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 2, Yêu cầu về xây dựng Read More »

Thiết kế phòng sạch bệnh viện

Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 1

Thiết kế phòng sạch bệnh viện được thực hiện ra sao? các bước và tài liệu tham khảo. Thiết kế phòng sạch bệnh viện, nơi luôn đảm bảo sạch sẽ và an toàn. Bởi lẽ chúng là nơi giúp cho người bệnh trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe một cách nhanh

Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 1 Read More »