Số lần trao đổi gió trong phòng sạch

Hướng dẫn thiết kế phòng cách ly áp lực âm

Hướng dẫn thiết kế phòng cách ly áp lực âm bệnh viện. Cơ sở cách ly nhằm mục đích kiểm soát luồng không khí trong phòng để giảm số lượng hạt truyền nhiễm trong không khí xuống mức đảm bảo khả năng lây nhiễm chéo cho người khác trong cơ sở chăm sóc sức khỏe […]

Hướng dẫn thiết kế phòng cách ly áp lực âm Read More »