Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiễm

Thẩm định Hệ thống Máy tính trong Dược phẩm

Thẩm định Hệ thống Máy tính trong Dược phẩm Tổng quan dễ hiểu về hướng dẫn Thẩm định hệ thống máy tính cho hệ thống HPLC bao gồm cả Thẩm định phần mềm hoạt động bên trong nó. (Computer Validation) Định nghĩa thẩm định máy tính Thẩm định là một công cụ quan trọng để […]

Thẩm định Hệ thống Máy tính trong Dược phẩm Read More »