Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Nhật và GGMP

So sánh các tiêu chuẩn phòng sạch

So sánh các tiêu chuẩn phòng sạch Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Nhật và GGMP. Bảng bên dưới tổng hợp những tiêu chuẩn phòng sạch được các quốc gia phát triển đưa ra, So sánh các tiêu chuẩn phòng sạch của tầng quốc gia có cùng cấp độ sạch.

 

So sánh các tiêu chuẩn phòng sạch

US 209 E 1992 M1.5 M2.5 M3.5 M4.5 M5.5 M6.5
ISO Class 14644-1 1999 3 4 5 6 7 8
EEC GGMP 1989 N/A A & B N/A C D
France AFNOR 1981 N/A 4000 N/A 400,000 4,000,000
Germany VDI 2083 1990 1 2 3 4 5 6
Britain BS 5295 1989 N/A E or F G or H J K
Japan JACA 1989 3 4 5 6 7 N/A

Bảng so sánh cùng cấp độ sạch giữa tiêu chuẩn ISO 14644-1 và FED 209E

ISO 14644-1 FED STD 209E
ISO Class English Metric
1
2
3 1 M1.5
4 10 M2.5
5 100 M3.5
6 1,000 M4.5
7 10,000 M5.5
8 100,000 M6.5
9

Cách gọi trước đây về phòng sạch

Các tiêu chuẩn ISO này chỉ định các lớp làm sạch không khí, xác định các xét nghiệm nào được yêu cầu để chứng minh sự tuân thủ các lớp không khí sạch này và chỉ định tần suất các xét nghiệm này phải được tiến hành.
Đối với nhiều người trong chúng ta, các thuật ngữ như Class 100 và Class 10,000 không thể in được trong tâm trí chúng ta và trong bài phát biểu của chúng ta. Sẽ rất khó để thay đổi và điều chỉnh theo thuật ngữ mới.
Tuy nhiên, có bao nhiêu người trong chúng ta nhớ ngày nay khi các phòng sạch được gọi là “phòng trắng” và “phòng xám?” Hai mươi năm nữa kể từ bây giờ ai sẽ nhận ra lớp 100 và lớp 10.000?

Sau khi tiêu chuẩn ISO 14644 và ISO 14698 ra đời

Quá nhiều người trong cộng đồng phòng sạch yêu cầu không biết về ISO 14644 và ISO 14698. Chúng sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn, nghề nghiệp và công việc của bạn. Cơ quan quản lý ở châu Âu và châu Á đã sử dụng chúng, vì vậy nếu bạn kinh doanh ở những nơi trên thế giới, bạn sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Các tiêu chuẩn không được tạo ra để mô tả cách một công ty phải quản lý các hoạt động phòng sạch của mình. Thay vào đó, các tiêu chuẩn được đưa ra để tạo ra một khuôn khổ cơ bản của hoạt động phòng sạch, cho phép so sánh giữa táo và táo chính xác với các phòng sạch hoạt động ở Anh, Pháp, Malaysia và Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia tham gia ISO nào.

Sự thống nhất về tiêu chuẩn phòng sạch

Khi nền kinh tế ngày càng trở nên toàn cầu, có ISO 14644 và ISO 14698 tại chỗ cho phép người mua trên toàn thế giới về các thành phần và sản phẩm có một nguồn duy nhất để đo hoạt động của nhà cung cấp mà không cần phải hiểu các tiêu chuẩn cụ thể của quốc gia đã bị ảnh hưởng trong quá khứ.

Thiết kế phòng sạch là một chuyên nghành mới, web muốn cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về thiết kế phòng sạch
Rate this postKS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94 | nguyenhoangquocan@gmail.com.


Tặng mình ly cà phê ☕

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *