Tiêu chuẩn phòng Sạch GMP-EU

SOP vận hành và giám sát của Pass box động

SOP vận hành và giám sát của Pass box động

1.0 MỤC TIÊU

Để mô tả quy trình vận hành và giám sát hiệu suất của Pass box động.

sop đánh giá hiệu năng cho pass box động
PASS BOX ĐỘNG

2.0 PHẠM VI

SOP này được áp dụng để vận hành và giám sát hiệu suất của Pass box động.

3.0 TRÁCH NHIỆM

Bộ phận vi sinh – Kiểm soát chất lượng

4.0 TÀI KHOẢN

Quản lý – Kiểm soát chất lượng

5.0 QUY TRÌNH

5.1 Hoạt động
 • 5.1.1 Làm sạch Pass box động với cồn 70% và lau bằng vải không có xơ và ghi lại tương tự trong hồ sơ làm sạch của Pass box động.
 • 5.1.2 Bật nguồn điện chính của Pass box động.
 • 5.1.3 Bật quạt gió động cơ, ánh sáng quang sát và đèn UV.
 • 5.1.4 Sau 30 phút ghi lại chênh lệch áp suất của máy đo áp suất chênh lệch (Pa) trong bản ghi chênh lệch áp suất của Pass box động.
 • 5.1.5 Tắt đèn UV sau khi hoàn thành công việc và ghi lại thời gian sáng của đèn UV trong bản ghi thời gian.
 • 5.1.6 Kiểm tra giờ làm việc của đèn UV bằng máy ghi tự động. Tổng số giờ làm việc không được lớn hơn 3000 giờ.
 • 5.1.7 Nếu số giờ làm việc lớn hơn 3000, hãy thay thế đèn UV bằng đèn mới.
 • 5.1.8 Quạt cấp gió và đèn UV được bật liên tục khi vật liệu có trong Pass box ngoại trừ tắt bằng tay khi bảo trì.
 • 5.1.9 Tắt đèn UV của tủ quần áo 15 phút trước khi mở cửa Pass box hoặc trước khi thay thế vật liệu.
 • 5.1.10 Sau khi thay thế vật liệu từ Pass box, đóng cửa Pass box và bật đèn UV.
 • 5.1.11 Nếu quan sát thấy bất kỳ sự giảm chênh lệch áp suất nào của máy đo áp suất qua lọc của Pass box động trong quá trình vận hành, thì hãy thông báo cho nhân viên bảo trì để bộ phận làm sạch và bảo trì bộ lọc trước duy trì hồ sơ tương tự.
5.2 Giám sát hiệu suất
 • 5.2.1 Chuẩn bị các đĩa thạch (Petry) theo quy trình chuẩn bị môi trường để đánh giá vi khuẩn sinh học.
 • 5.2.2 Ủ trước các đĩa Petry trước khi tiếp xúc ở 30 ° C đến 35 ° C trong 24 giờ.
 • 5.2.3 Đảm bảo rằng Pass box động được BẬT tối thiểu 30 phút trước khi phơi các tấm.
 • 5.2.4 Đặt các tấm này trong 30 phút khi nghỉ trên năm vị trí khác nhau của tủ quần áo như trong sơ đồ.
 • 5.2.5 Sau khi tiếp xúc, các tấm được ủ ở 30 ° C đến 35 ° C trong 48-72 giờ để có được không. khuẩn lạc vi khuẩn và cùng một đĩa ủ ở 20 đến 25 ° C trong 48-72 giờ để có được số lượng nấm.
 • 5.2.6 Giữ tấm điều khiển âm mà không phơi sáng và tấm điều khiển dương bằng cách phơi tấm ở môi trường bên ngoài.
 • 5.2.7 Duy trì hồ sơ hiệu suất giám sát.
 • 5.2.8 Tần suất: Hiệu suất của Pass box động sẽ được thực hiện trong mỗi hai tuần.
 • 5.2.9 Tiêu chí chấp nhận: Dưới 1 cfu / tấm. Kiểm soát tích cực sẽ cho thấy sự tăng trưởng và kiểm soát tiêu cực không nên cho thấy bất kỳ sự tăng trưởng.

6.0 TỪ VIẾT TẮT

6.1 SOP – Quy trình vận hành tiêu chuẩn
Rate this postKS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94 | nguyenhoangquocan@gmail.com.


Tặng mình ly cà phê ☕

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *