Cân nhắc chính về thiết kế phòng sạch

Tài liệu hướng dấn thiết kế hệ thống HVAC của WHO TRS 961 2011

Tài liệu hướng dấn thiết kế hệ thống HVAC của WHO. Hướng dẫn bổ sung về thực hành sản xuất tốt cho hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí cho các dạng bào chế dược phẩm không vô trùng.

Bài viết liên quan: Who guidelines TRS 957 Tiếng Việt

Tài liệu hướng dấn thiết kế hệ thống HVAC của WHOHệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sản xuất các sản phẩm dược phẩm chất lượng. Một hệ thống HVAC được thiết kế tốt cũng sẽ cung cấp các điều kiện thoải mái cho người vận hành.

Những hướng dẫn này chủ yếu tập trung vào các khuyến nghị cho các hệ thống cho các nhà sản xuất các dạng bào chế rắn. Các hướng dẫn cũng đề cập đến các hệ thống hoặc thành phần khác không liên quan đến các nhà máy sản xuất dạng bào chế rắn, nhưng có thể giúp đưa ra sự so sánh giữa các yêu cầu đối với các nhà máy dạng bào chế rắn và các hệ thống khác.

Thiết kế hệ thống HVAC của WHO

Thiết kế hệ thống HVAC tạo ra các bố cục kiến ​​trúc liên quan đến các hạng mục như vị trí khóa khí, cửa ra vào và hành lang. Các thành phần kiến ​​trúc có ảnh hưởng đến các tầng chênh lệch áp suất phòng và kiểm soát ô nhiễm chéo.

Ngăn ngừa ô nhiễm và ô nhiễm chéo là một xem xét thiết kế thiết yếu của hệ thống HVAC. Theo quan điểm của các khía cạnh quan trọng này, thiết kế của hệ thống HVAC cần được xem xét ở giai đoạn thiết kế khái niệm của một nhà máy sản xuất dược phẩm.

Nhiệt độ, độ ẩm tương đối và thông gió phải phù hợp và không ảnh hưởng xấu đến chất lượng dược phẩm trong quá trình sản xuất và bảo quản hoặc hoạt động chính xác của thiết bị.

Tài liệu này nhằm hướng dẫn cho các nhà sản xuất dược phẩm và thanh tra của các cơ sở sản xuất dược phẩm về thiết kế, lắp đặt, định tính và bảo trì hệ thống HVAC.

Những hướng dẫn này nhằm bổ sung cho những hướng dẫn được cung cấp trong Thực hành sản xuất tốt cho các sản phẩm dược phẩm và nên được đọc cùng với hướng dẫn chính. Do đó, các tiêu chuẩn bổ sung được giải quyết theo các hướng dẫn hiện tại nên được coi là bổ sung cho các yêu cầu chung được nêu trong Hướng dẫn chính.

Xem chi tiết WHO TRS 961 Annex 5 bên dưới

Liên hệ Thiết kế

KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch…v.v 0914 24 20 94

nguyenhoangquocan@gmail.com.

Rate this postKS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94 | nguyenhoangquocan@gmail.com.


Tặng mình ly cà phê ☕

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *