Pics GMP Phần I 2015

SOP cho hệ thống Chiller

SOP cho hệ thống Chiller (Máy làm lạnh nước)

SOP cho hệ thống Chiller Quy trình vận hành tiêu chuẩn để bắt đầu và dừng các hệ thống làm mát và giám sát máy làm lạnh.

1.0 MỤC TIÊU

Để đặt ra các thủ tục cho Chillers.

2.0 PHẠM VI

SOP này sẽ được áp dụng cho hệ thống máy làm lạnh nước Chillers 100 TR

3.0 TRÁCH NHIỆM

Nhân viên điều hành/Nhân viên

4.0 TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Trưởng phòng Kỹ thuật

5.0 THỦ TỤC

5.1 ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM LẠNH

5.1.1 Đảm bảo van đầu vào và ổ cắm của máy bơm nước làm mát ngưng tụ; máy bơm nước lạnh chính và thứ cấp được mở.

 5.1.2 Đảm bảo van đầu vào và ổ cắm của đường ống ngưng tụ và máy bay hơi tại máy làm lạnh được mở.
5.1.3 Đảm bảo nước có sẵn trong bể cân bằng và tháp làm mát.
5.1.4 Nhấn nút nhấn màu xanh lá cây của máy bơm nước làm mát ngưng tụ, máy bơm nước lạnh chính và phụ và quạt tháp làm mát.

 5.1.5 Đảm bảo áp suất nước bay hơi và ngưng tụ là 1 đến 3 kg / Cm².

5.1.6 Áp suất nước thứ cấp là 1,5 đến 3,5 kg / Cm².

5.1.7 Nhấn nút màu xanh lá cây “AUTO” để khởi động máy làm lạnh.

5.1.8 Duy trì tờ nhật ký máy làm lạnh.

5.2 ĐỂ NGĂN CHẶN MÁY LÀM LẠNH

5.2.1 Nhấn nút đỏ “STOP” của Chiller.

5.2.2 Nhấn nút nhấn màu đỏ của máy bơm nước làm mát ngưng tụ, bơm nước lạnh chính và phụ và quạt tháp làm mát.

6.0 CHỮ VIẾT TẮT

6.1 SOP: Quy trình vận hành tiêu chuẩn

 6.2 Cm: Cm
 6.3 kg: kilogeram
SOP cho hệ thống Chiller

 

Thiết kế phòng sạch là một chuyên nghành mới, web muốn cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về thiết kế phòng sạch
Rate this postKS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94 | nguyenhoangquocan@gmail.com.


Tặng mình ly cà phê ☕

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *