Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Nhật và GGMP

Danh sách kiểm tra cho bộ phận kỹ thuật và bảo trì nhà máy GMP

Bộ phận kỹ thuật và bảo trì và danh sách kiểm tra kiểm soát cho việc vận hành nhà máy GMP được hoạt động ổn định trong suốt quá trình sản xuất dược phẩm.

Danh sách kiểm tra cho bộ phận kỹ thuật và bảo trì.

1. Kiểm toán chất lượng nội bộ có được thực hiện không?

  • Ngày kiểm toán cuối cùng
  • Tình trạng tuân thủ
  • Bất kỳ vấn đề đang chờ xử lý (Có thể đính kèm tờ riêng nếu cần)

2. Có sơ đồ phân chia công việc theo ngày cho từng người trong bộ phận không?

3. Có đầy đủ nhân sự phục vụ?

4. Có sổ tay hướng dẫn các công việc cho từng bộ phận để tham khảo không?

5. Phân công trách nhiệm của từng nhân sự có sẵn không?

6. Có phải tất cả các SOP  công việc liên quan có đúng & tuân theo?

7. Tình trạng sửa đổi / ngày được đề cập trong tất cả các tài liệu?

8. Có tài liệu lỗi thời nào được tìm thấy trôi nổi trong phòng không?

9. Các mục phân tích thích hợp được thực hiện trong thẻ theo dõi?

10. Sổ nhật ký được duy trì nồi hơi?

11. Danh sách các thiết bị có sẵn không?

12. Lịch trình & kế hoạch bảo trì phòng ngừa có sẵn không?

13. Danh sách các phụ tùng quan trọng có sẵn không?

14. Có danh mục các vật tư dụng cụ yêu cầu thiết yếu cho việc vận hành bảo trì liên tục?

15. Có đánh dấu nhận dạng cho các bộ lọc đã được làm sạch và chưa được làm sạch không? và làm như thế nào?

16. Tất cả các loại công việc có được xác định rõ bằng cách hiển thị chi tiết được mã hóa / màu không?

17. Kho chứa bộ lọc dự phòng được lưu giữ với nhận dạng thích hợp?

18. Liệu tất cả các bộ lọc có dấu hiệu nhận dạng phù hợp?

19. Có phải tất cả các hiệu chuẩn được thực hiện bởi các bên thứ ba có truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia?

20. Bể chứa nước thải sản xuất có được dán nhãn nhận dạng đúng không?

21. Lịch trình bảo trì phòng ngừa được thực hiện theo lịch trình?

22. IQ, PQ, OQ có được thực hiện cho thiết bị mới không?

23. Các hồ sơ sự cố được theo dõi ra sao?

24. Các mức nước trong bể ngầm, lượng chứa dầu diesel, và nước cấp cho nồi hơi có được kiểm tra thường xuyên? Làm thế nào biết trước khí thấp hơn mức yêu cầu?

25. Có kiểm tra độ ẩm và bộ điều khiển nhiệt độ không?

26. Các thẻ hiệu chuẩn có sẵn trên mỗi thiết bị không?

27. Các quy trình cùng với lịch trình có sẵn để hiệu chuẩn?

28. Đồng nhiệt độ và độ ẩm, đồng hồ đo áp suất được hiệu chuẩn theo lịch trình?

29. Quy trình như thế nào để biết thiết bị đã đến hạn hiệu chuẩn?

30. Nhãn trạng thái thích hợp cho các phụ tùng quan trọng là gì?

31. Nhãn trạng thái thích hợp của bộ lọc có sạch không?

32. Trạng thái hiệu chuẩn có sẵn trên các thiết bị hiệu chuẩn không?

33. Có bất kỳ dụng cụ/ tiện ích không phù hợp được xác định đúng?

34. Hồ sơ có được duy trì nếu tài liệu thay đổi thủ tục do hành động khắc phục / phòng ngừa?

35. Ủy quyền được thực hiện cho bất kỳ sai lệch?

36. Giấy phép lao động được thực hiện cho các hoạt động quan trọng (vận hành nồi hơi, khí nén, PCCC..v.v)?

37. Các phụ tùng quan trọng được lưu trữ đúng cách?

38. Trang phục bảo hộ có được sử dụng trong công việc bảo trì?

39. Có phải tất cả các bản ghi (bản sao được kiểm soát) của SOP Giữ lại / hiển thị ở những vị trí thích hợp không?

40. Có thời hạn lưu giữ cho mỗi tài liệu này không?

41. Có phải tất cả các đơn vị dịch vụ bên ngoài và nhân viên kỹ thuật trong công ty đều được đào tạo?

42. Hồ sơ đào tạo có được duy trì đúng cách không?

43. Nhân viên có được đánh giá sau khi đào tạo không?

44. Được đào tạo lại nếu được yêu cầu?

45. Có lịch đào tạo không?

Thiết kế phòng sạch là một chuyên ngành mới, web muốn cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về thiết kế phòng sạch
5/5 - (1 bình chọn)KS. Nguyễn Hoàng Quốc Ấn chuyên thiết kế phòng sạch, nhà máy dược, bệnh viện, phân xưởng điện tử board mạch...v.v
0914 24 20 94 | nguyenhoangquocan@gmail.com.


Tặng mình ly cà phê ☕

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *