bảo trì

lưu ý khi thiết kế thi công phòng sạch

Bảo trì khu vực sạch dược phẩm theo Khuyến nghị của FDA

Bảo trì khu vực sạch dược phẩm: Khuyến nghị của FDA Bảo trì khu vực sạch. Khuyến nghị của FDA về khu vực sạch dược phẩm và hỗ trợ bảo trì khu vực trong đơn vị sản xuất vô trùng. Bảo dưỡng khu vực sạch dược phẩm có tầm quan trọng trong sản xuất vô […]

Bảo trì khu vực sạch dược phẩm theo Khuyến nghị của FDA Read More »

Phòng sạch điện tử VLINE – cung cấp thiết kế thi công

Phòng sạch điện tử VLINE ? Phòng sạch Điện tử là không gian được kiểm soát được thiết kế để ngăn chặn các chất gây ô nhiễm không khí ở một mức độ nhất định. Phòng sạch thường được sử dụng để giảm ô nhiễm từ không khí chưa được lọc trong quá trình sản

Phòng sạch điện tử VLINE – cung cấp thiết kế thi công Read More »

Cân nhắc chính về thiết kế phòng sạch

Hệ thống HVAC GMP bảo trì và thẩm định

Bảo trì hệ thống HVAC nhà máy dược phẩm theo GMP. Đối với các cơ sở sản xuất dược phẩm, việc vận hành và hoạt động an toàn của hệ thống thông gió là một yêu cầu quan trọng để có thể đảm bảo sản xuất dược phẩm phù hợp với các yêu cầu và

Hệ thống HVAC GMP bảo trì và thẩm định Read More »

Cân nhắc chính về thiết kế phòng sạch

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 3 Nguyên tắc thiết kế của hệ thống HVAC

Thiết kế hệ thống HVAC theo GMP-EU (Thông gió và điều hòa không khí). Khi lập kế hoạch hệ thống công nghệ điều hòa không khí, các nguyên tắc phải được xác định rõ ràng và rõ ràng. Đối với hệ thống thông gió được thiết kế và lên kế hoạch cho một địa điểm

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 3 Nguyên tắc thiết kế của hệ thống HVAC Read More »

Pics GMP Phần I 2015

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 2 Lọc Hepa

Lọc hepa theo GMP-EU. Để đạt được chất lượng và điều kiện không khí cần thiết trong khuôn viên của cơ sở sản xuất dược phẩm, các thành phần tiêu chuẩn khác nhau được sử dụng để cấu hình hệ thống công nghệ không khí. Chỉ có thể đạt được độ tinh khiết cần thiết

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 2 Lọc Hepa Read More »

Tính toán trao đổi không khí

Tính toán thay đổi không khí mỗi giờ trong khu vực phòng sạch

Tính toán thay đổi không khí mỗi giờ trong khu vực phòng sạch Xác định lưu lượng không khí m3/h hay l/s và thay đổi không khí mỗi giờ ACPH (air change per hour) trong phòng sạch dược phẩm và tìm hiểu các yêu cầu của nó trong các cấp độ phòng sạch khác nhau như

Tính toán thay đổi không khí mỗi giờ trong khu vực phòng sạch Read More »

Tiêu chuẩn TCVN 8664-8:2011

Danh sách kiểm tra cho bộ phận kỹ thuật và bảo trì nhà máy GMP

Bộ phận kỹ thuật và bảo trì và danh sách kiểm tra kiểm soát cho việc vận hành nhà máy GMP được hoạt động ổn định trong suốt quá trình sản xuất dược phẩm. 1. Kiểm toán chất lượng nội bộ có được thực hiện không? Ngày kiểm toán cuối cùng Tình trạng tuân thủ

Danh sách kiểm tra cho bộ phận kỹ thuật và bảo trì nhà máy GMP Read More »