Vi sinh

Thiết kế phòng sạch bệnh viện

Thiết kế phòng sạch bệnh viện

Thiết kế phòng sạch bệnh viện có thể được định nghĩa là các khu vực được kiểm soát đặc biệt đối với ô nhiễm hạt và vi sinh vật và nơi chúng được xây dựng và sử dụng để giảm số lượng tác nhân gây bệnh truyền nhiễm lắng xuống và nhân lên và tiếp […]

Thiết kế phòng sạch bệnh viện Read More »

Thử kiểm tra phân loại độ sạch

Tìm hiểu về CFU tiêu chuẩn vi sinh trong phòng sạch

Tìm hiểu về CFU tiêu chuẩn vi sinh trong phòng sạch CFU (Colony-forming unit): Đơn vị hình thành khuẩn lạc) là đơn vị hình thành khuẩn lạc có thể là bất cứ thứ gì như vi khuẩn, nấm hoặc nấm men. Có một giới hạn của các CFU trong khu vực được phân loại phải

Tìm hiểu về CFU tiêu chuẩn vi sinh trong phòng sạch Read More »

Tiêu chuẩn GMP thiết kế nhà máy dược phẩm vô trùng

Có thể tắt hệ thống HVAC phòng nhà máy dược trong đêm không?

Tắt hệ thống HVAC trong đêm không? Tiêu thụ điện năng của bảo trì khu vực phòng sạch có thể được giảm bằng cách sử dụng một số thủ thuật trong khoảng thời gian khi khu vực không được sử dụng. Vậy có thể tắt hệ thống HVAC trong đêm không? Bảo trì diện tích phòng

Có thể tắt hệ thống HVAC phòng nhà máy dược trong đêm không? Read More »