Who

nước tinh khiết

Thẩm định nguồn cung cấp nước dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-EU

Thẩm định nguồn cung cấp nước dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-EU. Ở đây bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi sau: Thẩm định nguồn cung cấp nước dược phẩm phải đáp ứng những yêu cầu nào? Những gì phải được tính đến trong quá trình phân tích rủi ro cho […]

Thẩm định nguồn cung cấp nước dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-EU Read More »

Thi công phòng sạch

Bố trí đường đi nguyên liệu và con người cho nhà máy GMP

Bố trí đường đi nguyên liệu và con người cho nhà máy GMP Ở đây bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi sau: Bố trí đường đi nguyên liệu và luồng nhân sự và luồng nguyên vật liệu trong sản xuất? Nguyên tắc nào điều chỉnh dòng nguyên liệu được áp

Bố trí đường đi nguyên liệu và con người cho nhà máy GMP Read More »

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiễm

Tài liệu hướng dấn thiết kế hệ thống HVAC của WHO TRS 961 2011

Tài liệu hướng dấn thiết kế hệ thống HVAC của WHO. Hướng dẫn bổ sung về thực hành sản xuất tốt cho hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí cho các dạng bào chế dược phẩm không vô trùng. Bài viết liên quan: Who guidelines TRS 957 Tiếng Việt Hệ thống sưởi, thông

Tài liệu hướng dấn thiết kế hệ thống HVAC của WHO TRS 961 2011 Read More »