WFI

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm sinh học

Nước dùng cho nhà máy dược phẩm những điều cơ bản

Nước dùng cho nhà máy dược phẩm những điều cơ bản. Về cơ bản, có bốn loại nước được quan tâm đối với ngành dược phẩm: Nước uống, nước tinh khiết, nước pha tiêm và nước có độ tinh khiết cao .   Cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chỉ định phổ biến, khác nhau. Dưới đây là danh sách […]

Nước dùng cho nhà máy dược phẩm những điều cơ bản Read More »

Hướng dẫn kiểm tra hệ thống nước RO

Quy trình chuẩn bị nước pha tiêm (WFI) trong dược phẩm

Quy trình chuẩn bị nước cất pha tiêm (WFI) trong dược phẩm. Nước pha tiêm được sử dụng trong sản xuất vô trùng và việc chuẩn bị và lưu trữ là một quá trình quan trọng. Về cơ bản có hai loại nước pha chế trong dược phẩm. Quy trình chuẩn bị nước cho tiêm

Quy trình chuẩn bị nước pha tiêm (WFI) trong dược phẩm Read More »