Tháng Mười Một 2021

thiết kế phòng sạch đạt tiêu chẩn gmp

Thiết kế phòng sạch đạt tiêu chuẩn GMP chi tiết các bước rỏ ràng

Hướng dẫn thiết kế phòng sạch đạt tiêu chuẩn GMP Hướng dẫn thiết kế phòng sạch đạt tiêu chuẩn GMP. Mục đích của hướng dẫn này là cung cấp các đề xuất thiết kế và xây dựng cho nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP. Phạm vi thiết kế phòng sạch đạt […]

Thiết kế phòng sạch đạt tiêu chuẩn GMP chi tiết các bước rỏ ràng Read More »

Tiêu chuẩn GMP thiết kế nhà máy dược phẩm vô trùng

Hướng dẫn cho ngành 21 CFR Part 11 Thẩm định phần mềm

Hướng dẫn cho ngành 21 CFR Phần 11; Hồ sơ điện tử; Thẩm định chữ ký điện tử 1. Mục đích Mục đích của dự thảo hướng dẫn này là để mô tả tư duy hiện tại của Thực phẩm và Dược phẩm(FDA) liên quan đến các cân nhắc trong việc đáp ứng các yêu

Hướng dẫn cho ngành 21 CFR Part 11 Thẩm định phần mềm Read More »

Pics GMP Phần I 2015

Hướng dẫn Thực hành tốt tự động hóa sản xuất dược phẩm GAMP

Hướng dẫn Thực hành tốt tự động hóa sản xuất dược phẩm GAMP Hướng dẫn nhà cung cấp ngành dược phẩm để xác thực hệ thống tự động trong sản xuất dược phẩm Thực hành sản xuất tự động tốt Hướng dẫn Nhà cung cấp Dược phẩm về Xác thực Hệ thống Tự động cho

Hướng dẫn Thực hành tốt tự động hóa sản xuất dược phẩm GAMP Read More »

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8664-6:2011

Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất dược phẩm theo GMP PICS

PIC / S HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TỐT BÀO CHẾ BÀO CHẾ THUỐC TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ Giới thiệu A.1 Mục đích Mục đích của Hướng dẫn này là cung cấp hướng dẫn về thực hành tốt sản xuất các sản phẩm thuốc dùng cho người. A.2 Phạm vi Trong khi PIC/S PE

Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất dược phẩm theo GMP PICS Read More »

Cân nhắc chính về thiết kế phòng sạch

Thực hành tốt nhà thuốc GPP Thực hành tốt phân phối dược phẩm

Thực hành tốt nhà thuốc GPP Thực hành tốt phân phối dược phẩm GPP (Good Pharmacy Practice) thực hành tốt nhà thuốc, được định nghĩa là hoạt động được thực hiện bởi dược sĩ trong hiệu thuốc nhằm đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân và bao gồm việc cung cấp dịch vụ chăm sóc (chăm

Thực hành tốt nhà thuốc GPP Thực hành tốt phân phối dược phẩm Read More »

Hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm kho dược

Hướng dẫn thực hành bảo quản tốt cho dược phẩm (GSP)

Phụ lục 9 Hướng dẫn thực hành bảo quản tốt cho dược phẩm (Hướng dẫn thực hành bảo quản tốt dược phẩm (nhiệt độ độ ẩm các điều kiện khác) dành cho những người tham gia vào việc lưu trữ, vận chuyển và phân phối dược phẩm) Giới thiệu Bảng thuật ngữ Nhân sự Cơ sở

Hướng dẫn thực hành bảo quản tốt cho dược phẩm (GSP) Read More »