Cleanroom Design

ô nhiễm phòng sạch

Các nguồn ô nhiễm phòng sạch cách tránh chúng

Chất gây ô nhiễm trong phòng sạch: Chúng là gì và làm cách nào để tránh chúng? Phòng sạch đóng vai trò như một môi trường được kiểm soát và được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau cần duy trì mức độ hạt và chất gây ô nhiễm thấp trong suốt quá trình […]

Các nguồn ô nhiễm phòng sạch cách tránh chúng Read More »

TIÊU CHUẨN TCVN 8664-7

Bảo trì khu vực sạch dược phẩm theo Khuyến nghị của FDA

Bảo trì khu vực sạch dược phẩm: Khuyến nghị của FDA Bảo trì khu vực sạch. Khuyến nghị của FDA về khu vực sạch dược phẩm và hỗ trợ bảo trì khu vực trong đơn vị sản xuất vô trùng. Bảo dưỡng khu vực sạch dược phẩm có tầm quan trọng trong sản xuất vô

Bảo trì khu vực sạch dược phẩm theo Khuyến nghị của FDA Read More »

thiết kế phòng sạch

Hướng dẫn thiết kế phòng phòng thí nghiệm theo GLP

Hướng dẫn thiết kế phòng thí nghiệm an toàn Thiết kế phòng thí nghiệm an toàn. Được chuẩn bị bởi Đại học Yale Sức khỏe & An toàn Môi trường Sửa đổi tháng 6 năm 2016 Xem thêm: Thiết kế phòng sạch đạt tiêu chuẩn GMP chi tiết các bước rỏ ràng Nội dung Giới

Hướng dẫn thiết kế phòng phòng thí nghiệm theo GLP Read More »

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiễm

Quy trình sản xuất tiêm đông khô vô trùng dược phẩm

Quy trình sản xuất tiêm đông khô vô trùng Ở đây bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi sau: Nguyên liệu ban đầu dự kiến ​​phải đáp ứng những yêu cầu nào? Làm thế nào bạn có thể đảm bảo tuân thủ công thức? Sản phẩm phải được sản xuất ở

Quy trình sản xuất tiêm đông khô vô trùng dược phẩm Read More »

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8664-8:2011

Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA) cho GMP

Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA) cho GMP Quy trình hành độngHành động khắc phục và phòng ngừa là gì? ISO 9000:2005 Phần 3.6 định nghĩa chúng như sau: – Sửa chữa là một hành động để loại bỏ sự không phù hợp được phát hiện. Hành động khắc phục là

Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA) cho GMP Read More »