Tháng Tư 2019

Pics GMP Phần I 2015

Bản vẽ thiết kế phòng sạch nhà máy dược, bệnh viện và thực phẩm.

Bản vẽ thiết kế phòng sạch cho các công trình. Bản vẽ thiết kế phòng sạch do mình cung cấp có các dạng phòng sạch cho các bạn tham khảo để cần thiết kế phòng sạch cho các dự án mới. Bản vẽ thiết kế phòng sạch thể hiện nội dung 1. Bạn sẽ làm gì […]

Bản vẽ thiết kế phòng sạch nhà máy dược, bệnh viện và thực phẩm. Read More »

Tiêu chuẩn TCVN 8664-8:2011

Tiêu chuẩn Singapore dùng thiết kế hệ thống cơ điện

Tiêu chuẩn Singapore dùng thiết kế hệ thống cơ điện. Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn chung về thiết kế, xây dựng, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành, vận hành và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và thông gió cơ học trong tất cả các tòa nhà thương mại, văn phòng

Tiêu chuẩn Singapore dùng thiết kế hệ thống cơ điện Read More »

Tiêu chuẩn GMP thiết kế nhà máy dược phẩm vô trùng

Tiêu chuẩn GMP hướng dẫn thiết kế nhà máy sản xuất các dược phẩm vô trùng

Tiêu chuẩn GMP thiết kế nhà máy dược phẩm vô trùng. Trong quá trình triển khai áp dụng các hướng dẫn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong khuôn khổ Chương trình Tiền đánh giá dược phẩm của WHO, một số thay đổi đã được đề

Tiêu chuẩn GMP hướng dẫn thiết kế nhà máy sản xuất các dược phẩm vô trùng Read More »

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8664-6:2011

Tiêu chuẩn TCVN 8664-6:2011 ISO 14644-6:2007 – Phòng sạch

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8664-6:2011 – ISO 14644-6:2007 PHÒNG SẠCH VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT LIÊN QUAN – PHẦN 6: TỪ VỰNG Cleanrooms and associated controlled environments – Part 6: Vocabulary Lời nói đầu TCVN 8664-6:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 14644-6:2007; TCVN 8664-6:2011 do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế

Tiêu chuẩn TCVN 8664-6:2011 ISO 14644-6:2007 – Phòng sạch Read More »

Tiêu chuẩn TCVN 8664-8:2011

Tiêu chuẩn TCVN 8664-8 phòng sạch. Phân loại ô nhiểm trong không khí.

Tiêu chuẩn TCVN 8664-8 phòng sạch kiểm soát môi trường. Tiêu chuẩn Việt Nam kiểm tra duy trì phòng sạch theo TCVN 8664-8:2011 – Tiêu chuẩn Việt Nam phòng sạch. Phân loại ô nhiểm trong không khí. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8664-8:2011 ISO 14644-8:2006 PHÒNG SẠCH VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT LIÊN QUAN – PHÂN LOẠI

Tiêu chuẩn TCVN 8664-8 phòng sạch. Phân loại ô nhiểm trong không khí. Read More »