Dòng khí

Cân nhắc chính về thiết kế phòng sạch

Hệ thống HVAC GMP bảo trì và thẩm định

Bảo trì hệ thống HVAC nhà máy dược phẩm theo GMP. Đối với các cơ sở sản xuất dược phẩm, việc vận hành và hoạt động an toàn của hệ thống thông gió là một yêu cầu quan trọng để có thể đảm bảo sản xuất dược phẩm phù hợp với các yêu cầu và […]

Hệ thống HVAC GMP bảo trì và thẩm định Read More »

lưu ý khi thiết kế thi công phòng sạch

Bảo trì hệ thống HVAC phòng sạch trong các cơ sở sản xuất

Bảo trì hệ thống HVAC phòng sạch trong các cơ sở sản xuất. Duy trì nhiệt độ và độ ẩm là điều cần thiết trong sản xuất dược phẩm để tạo ra một sản phẩm chất lượng. Bảo trì hệ thống HVAC trong thời gian cũng rất quan trọng để tiết kiệm chi phí. Lắp

Bảo trì hệ thống HVAC phòng sạch trong các cơ sở sản xuất Read More »