EHS

Hướng dẫn kiểm tra hệ thống nước RO

Danh sách kiểm tra về môi trường, sức khỏe và an toàn (EHS)

Danh sách các câu hỏi dùng kiểm tra EHS Danh sách kiểm tra về môi trường, sức khỏe và an toàn (EHS) được cung cấp bởi tổ chức EHS toàn cầu 1. Chỉ số SOP có sẵn không? 2. Có bất kỳ SOP lỗi thời nào có sẵn trong tệp không? 3. Bản vẽ có […]

Danh sách kiểm tra về môi trường, sức khỏe và an toàn (EHS) Read More »

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiễm

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 3 Nguyên tắc thiết kế của hệ thống HVAC

Thiết kế hệ thống HVAC theo GMP-EU (Thông gió và điều hòa không khí). Khi lập kế hoạch hệ thống công nghệ điều hòa không khí, các nguyên tắc phải được xác định rõ ràng và rõ ràng. Đối với hệ thống thông gió được thiết kế và lên kế hoạch cho một địa điểm

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 3 Nguyên tắc thiết kế của hệ thống HVAC Read More »

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm sinh học

Quá trình xử lý nước thải hoạt động ra sao trong nhà máy dược phẩm

Quá trình xử lý nước thải hoạt động ra sao Quá trình xử lý nước thải trong ngành dược phẩm có một quy trình dài bao gồm bốn cấp độ xử lý nước. Sau khi lọc bốn cấp nước trở nên an toàn cho môi trường. Nước là một phần thiết yếu của các quy

Quá trình xử lý nước thải hoạt động ra sao trong nhà máy dược phẩm Read More »