Số lần trao đổi gió

Phòng sạch điện tử theo tiêu chuẩn ISO 14644

Phòng sạch điện tử. Phòng sạch là môi trường được kiểm soát chặt chẽ với mức độ ô nhiễm thấp như vi khuẩn trong không khí, hạt aerosol, hơi hóa chất và bụi. Phòng sạch thường được sử dụng trong sản xuất, nghiên cứu khoa học, hàng không vũ trụ, điện tử và các ngành công […]

Phòng sạch điện tử theo tiêu chuẩn ISO 14644 Read More »