Sự khác biệt giữa Bộ lọc HEPA và ULPA

SOP vận hành và giám sát của Pass box động

SOP vận hành và giám sát của Pass box động 1.0 MỤC TIÊU Để mô tả quy trình vận hành và giám sát hiệu suất của Pass box động. PASS BOX ĐỘNG 2.0 PHẠM VI SOP này được áp dụng để vận hành và giám sát hiệu suất của Pass box động. 3.0 TRÁCH NHIỆM […]

SOP vận hành và giám sát của Pass box động Read More »