Tháng Bảy 2020

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8664-6:2011

Thẩm định hệ thống HVAC nhà máy thuốc tiêm vô trùng

Thẩm định hệ thống HVAC Thẩm định hệ thống HVAC và chi tiết các thử nghiệm trong ngành dược phẩm: Mô hình dòng  khí. Tốc độ và thay đổi lưu lượng khí mỗi giờ. Kiểm tra rò rỉ bộ lọc. Đếm hạt bụi trong không khí. Kiểm tra tính khả thi của hệ thống. Kiểm

Thẩm định hệ thống HVAC nhà máy thuốc tiêm vô trùng Read More »