Tháng Chín 2021

Quy trình kiểm tra hiệu quả đèn UV

Số liệu chất lượng cho sản xuất dược phẩm

Số liệu chất lượng cho sản xuất dược phẩm Số liệu chất lượng cho sản xuất dược phẩm được sử dụng để theo dõi chất lượng tổng thể của các sản phẩm dược phẩm. Nó cũng giúp cải thiện chất lượng sản phẩm và thực hiện văn hóa chất lượng trong sự hòa giải sản

Số liệu chất lượng cho sản xuất dược phẩm Read More »

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8664-6:2011

Quy trình tiêu chuẩn (SOP) cho gia đình thời điểm Covid-19

SOP dành cho gia đình thời covid 19 SOP dành cho gia đình thời covid 19 để phòng chống dịch bệnh do virus corona 2019 (COVID-19) tại nhà bao gồm các biện pháp phòng ngừa trong quá trình thanh lọc các nguyên liệu như rau, trái cây, sữa… 1.0 Mục tiêu: Đặt ra quy trình

Quy trình tiêu chuẩn (SOP) cho gia đình thời điểm Covid-19 Read More »

xử lý nước thải

SOP để lắp đặt, vận hành và thẩm định hiệu năng thiết bị

SOP để lắp đặt, vận hành và thẩm định hiệu năng của thiết bị / dụng cụ Quy trình vận hành tiêu chuẩn của Trình độ chuyên môn cài đặt (IQ), Thẩm định vận hành(OQ) và Trình độ hiệu suất (PQ) của tất cả các thiết bị và dụng cụ được sử dụng trong các

SOP để lắp đặt, vận hành và thẩm định hiệu năng thiết bị Read More »

SOP hiệu chuẩn các công cụ sản xuất

SOP hiệu chuẩn các công cụ sản xuất và kiểm soát chất lượng

SOP hiệu chuẩn các công cụ trong sản xuất và kiểm soát chất lượng SOP hiệu chuẩn các công cụ sản xuất. Quy trình vận hành tiêu chuẩn để hiệu chỉnh các công cụ sản xuất và kiểm soát chất lượng và chuẩn bị kế hoạch hiệu chuẩn.   1.0 MỤC TIÊU Đặt ra quy

SOP hiệu chuẩn các công cụ sản xuất và kiểm soát chất lượng Read More »

SOP thông số quan trọng trong hệ thống nước tinh khiết

SOP để khử trùng hóa học của bộ phận tiền xử lý

SOP để khử trùng hóa học của bộ phận tiền xử lý của hệ thống cấp nước tinh khiết SOP để khử trùng hóa học. Quy trình vận hành tiêu chuẩn để khử trùng bộ lọc cát áp suất, chất làm mềm nước, bể chứa nước mềm, bể chứa dung dịch nước muối và bể

SOP để khử trùng hóa học của bộ phận tiền xử lý Read More »

Tính toán trao đổi không khí

SOP bảo trì sự cố của thiết bị, máy móc và cơ sở vật chất

SOP để bảo trì sự cố của thiết bị, máy móc và cơ sở vật chất SOP bảo trì sự cố của thiết bị, Quy trình vận hành tiêu chuẩn phá vỡ bảo trì thiết bị trong các bộ phận dược phẩm khác nhau và ghi lại thông tin trong thẻ lịch sử máy. 1.0

SOP bảo trì sự cố của thiết bị, máy móc và cơ sở vật chất Read More »

Tiêu chuẩn GMP thiết kế nhà máy dược phẩm vô trùng

SOP dùng kiểm tra việc làm sạch bộ lọc của hệ thống AHU

 SOP dùng kiểm tra việc làm sạch bộ lọc của hệ thống AHU SOP dùng kiểm tra việc làm sạch bộ lọc. Quy trình vận hành tiêu chuẩn để kiểm tra và làm sạch các bộ lọc của hệ thống AHU được lắp đặt trong khối tiện ích. 1.0 MỤC TIÊU Đặt ra quy trình

SOP dùng kiểm tra việc làm sạch bộ lọc của hệ thống AHU Read More »