Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8664-8:2011

Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA) cho GMP

Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA) cho GMP Quy trình hành độngHành động khắc phục và phòng ngừa là gì? ISO 9000:2005 Phần 3.6 định nghĩa chúng như sau: – Sửa chữa là một hành động để loại bỏ sự không phù hợp được phát hiện. Hành động khắc phục là […]

Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA) cho GMP Read More »