GSP

Pics GMP Phần I 2015

GSP – Hướng dẫn thực hành bảo quản dược phẩm tốt theo EU

Thực hành bảo quản thuốc tốt (GSP), theo qui chuẩn EU, các hướng dẫn mô tả rỏ dễ hiểu. Dùng cho công ty Dược và nhà phân phối dược phẩm. 1. Giới thiệu Hướng dẫn này dành cho những người tham gia vào việc lưu trữ, vận chuyển và phân phối dược phẩm. Nó được

GSP – Hướng dẫn thực hành bảo quản dược phẩm tốt theo EU Read More »