Tháng Tư 2020

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm sinh học

So sánh các giá trị tham số của nước theo qui định các quốc gia

Bảng các tham số của nước theo qui định của các quốc gia So sánh các giá trị tham số của nước. Các tham số dùng để định tính và định lượng các nguyên tố phát sinh trong nước để làm căn cứ kiểm tra an toàn nước uống.   Tham số Ký hiệu Tổ […]

So sánh các giá trị tham số của nước theo qui định các quốc gia Read More »

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm sinh học

Hệ thống nước cho sản xuất dược phẩm theo WHO

Nguyên tắc chung cho hệ thống nước dược phẩm Hệ thống sản xuất, lưu trữ và phân phối nước dược phẩm phải được thiết kế, lắp đặt, vận hành, chất lượng và bảo trì để đảm bảo sản xuất nước đáng tin cậy với chất lượng phù hợp. Cần phải xác nhận quy trình sản

Hệ thống nước cho sản xuất dược phẩm theo WHO Read More »

Phòng ngừa lây nhiễm chéo cho phòng sạch

Ngăn ngừa lây nhiễm chéo bằng hệ thống HVAC trong Dược phẩm

Ngăn ngừa lây nhiễm chéo bằng hệ thống HVAC trong Dược phẩm rất hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm chéo trong cả dược phẩm không vô trùng và vô trùng. A. Sản phẩm không vô trùng 1. Lắp đặt Hệ thống HVAC chuyên dụng với các bộ lọc phù hợp trong tất cả các

Ngăn ngừa lây nhiễm chéo bằng hệ thống HVAC trong Dược phẩm Read More »

Pics GMP Phần I 2015

Các bước thẩm định hệ thống thông gió và điều hòa không khí (HVAC)

Thẩm định hệ thống HVAC thuốc viên, thông gió và điều hòa không khí, là thực hiện kiểm tra Bộ xử lý không khí AHU, kiểm tra hiệu năng Bộ lọc HEPA với  (DOP test), Kiểm tra vận tốc gió qua các Bộ lọc HEPA để xác định đạt số lần trao đổi không khí.

Các bước thẩm định hệ thống thông gió và điều hòa không khí (HVAC) Read More »

Tính toán trao đổi không khí

Tính toán thay đổi không khí mỗi giờ trong khu vực phòng sạch

Tính toán thay đổi không khí mỗi giờ trong khu vực phòng sạch Xác định lưu lượng không khí m3/h hay l/s và thay đổi không khí mỗi giờ ACPH (air change per hour) trong phòng sạch dược phẩm và tìm hiểu các yêu cầu của nó trong các cấp độ phòng sạch khác nhau như

Tính toán thay đổi không khí mỗi giờ trong khu vực phòng sạch Read More »

Vệ sinh duy trì phòng sạch

Thẩm định quy trình vận chuyển sản phẩm dược phẩm

Thẩm định quy trình vận chuyển sản phẩm dược phẩm. Khuyến nghị thẩm định quy trình vận chuyển sản phẩm dược phẩm được gọi là thực hành phân phối tốt (GDP) Trước đây, việc thẩm định quy trình vận chuyển sản phẩm dược phẩm không quan trọng nhưng bây giờ nó được khuyến nghị bởi

Thẩm định quy trình vận chuyển sản phẩm dược phẩm Read More »

thẩm định nồi hấp tiệt trùng

Phụ lục hướng dẫn của EU về thực hành sản xuất tốt

Phụ lục hướng dẫn của EU về thực hành sản xuất tốt đối với các sản phẩm thuốc cho người và thú y Phụ lục này mô tả các nguyên tắc về chất lượng và thẩm định áp dụng cho các cơ sở, thiết bị, tiện ích và quy trình được sử dụng để sản xuất

Phụ lục hướng dẫn của EU về thực hành sản xuất tốt Read More »

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm sinh học

Khái niệm cơ bản phân tích tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC)

Khái niệm cơ bản về máy phân tích tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC). Hàm lượng carbon là một trong những thông số quan trọng nhất được đo lường trong các loại giải pháp khác nhau, từ nước uống thương mại đến nước thải công nghiệp. Máy phân tích tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) Máy

Khái niệm cơ bản phân tích tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) Read More »

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm sinh học

Xác định tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) trong nước tinh khiết

Xác định tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) trong nước tinh khiết. Quy trình phân tích tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) của nước tinh khiết, hiệu chuẩn và chi tiết thiết bị trong dược phẩm. bài viết liên quan: Khái niệm cơ bản về máy phân tích tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) Phương

Xác định tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) trong nước tinh khiết Read More »

Số lần trao đổi gió trong phòng sạch

Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn địa điểm nhà máy dược phẩm

Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn địa điểm nhà máy dược phẩm. Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất mà bạn sẽ phải đối mặt với tư cách là một doanh nhân, bất kể loại hình kinh doanh bạn dự định tham gia là vấn đề quyết định vị trí tốt nhất

Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn địa điểm nhà máy dược phẩm Read More »