Tháng Hai 2021

Cân nhắc chính về thiết kế phòng sạch

Thẩm định Hệ thống Máy tính trong Dược phẩm

Thẩm định Hệ thống Máy tính trong Dược phẩm Tổng quan dễ hiểu về hướng dẫn Thẩm định hệ thống máy tính cho hệ thống HPLC bao gồm cả Thẩm định phần mềm hoạt động bên trong nó. (Computer Validation) Định nghĩa thẩm định máy tính Thẩm định là một công cụ quan trọng để […]

Thẩm định Hệ thống Máy tính trong Dược phẩm Read More »

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm sinh học

Quá trình xử lý nước thải hoạt động ra sao trong nhà máy dược phẩm

Quá trình xử lý nước thải hoạt động ra sao Quá trình xử lý nước thải trong ngành dược phẩm có một quy trình dài bao gồm bốn cấp độ xử lý nước. Sau khi lọc bốn cấp nước trở nên an toàn cho môi trường. Nước là một phần thiết yếu của các quy

Quá trình xử lý nước thải hoạt động ra sao trong nhà máy dược phẩm Read More »

Đông khô trong sản xuất thuốc vô trùng

Sự khác biệt giữa độ ẩm và độ ẩm tương đối

Sự khác biệt giữa độ ẩm và độ ẩm tương đối   Sự khác biệt giữa độ ẩm và độ ẩm tương đối. Ý nghĩa của độ ẩm và sự khác biệt giữa độ ẩm so với độ ẩm tương đối, các phương pháp đo độ ẩm tương đối và đơn vị của chúng. Đó

Sự khác biệt giữa độ ẩm và độ ẩm tương đối Read More »

Vệ sinh màng RO trong hệ thống nước

Kiểm soát ô nhiễm do con người tạo ra trong phòng sạch

Kiểm soát ô nhiễm do con người tạo ra trong phòng sạch Kiểm soát ô nhiễm. Biết về nguy cơ ô nhiễm do con người tạo ra trong khu vực phòng sạch của sản xuất vô trùng và không vô trùng và các phương pháp kiểm soát nó. Hiểu cơ bản vẽ ô nhiễm trong

Kiểm soát ô nhiễm do con người tạo ra trong phòng sạch Read More »