Tháng Mười 2023

Mẫu thiết kế phòng mỗ bệnh viện

Mẫu thiết kế Phòng mổ bệnh viện được lập theo 52TCN – CTYT 38: 2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ – KHOA PHẪU THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA, đây là tiêu chuẩn chuyên ngành cho việc thiết kế bệnh viện tại Việt Nam. >>Thiết kế phòng sạch bệnh viện Phần 1 >>Thiết kế phòng sạch bệnh

Mẫu thiết kế phòng mỗ bệnh viện Read More »

phòng sạch

Yêu cầu phòng sạch cho lắp ráp điện tử

Yêu cầu phòng sạch cho lắp ráp điện tử. Phòng sạch phải tuân thủ ISO 14644-1:2015 Phần 1 và 2. Chúng được phát triển từ tiêu chuẩn liên bang FED-STD-209 E, hiện đang bị loại bỏ. Tiêu chuẩn ISO 14644 1 phân loại phòng sạch theo độ sạch của không khí, được đo bằng số

Yêu cầu phòng sạch cho lắp ráp điện tử Read More »

Phòng sạch điện tử VLINE – cung cấp thiết kế thi công

Phòng sạch điện tử VLINE ? Phòng sạch Điện tử là không gian được kiểm soát được thiết kế để ngăn chặn các chất gây ô nhiễm không khí ở một mức độ nhất định. Phòng sạch thường được sử dụng để giảm ô nhiễm từ không khí chưa được lọc trong quá trình sản

Phòng sạch điện tử VLINE – cung cấp thiết kế thi công Read More »