Hoạt chất nguy hại

Hướng dẫn kiểm tra hệ thống nước RO

Thực hành tốt sản xuất dược phẩm vô trùng – TRS 961

Thực hành tốt sản xuất dược phẩm vô trùng – TRS 961. Quá trình sản xuất các sản phẩm vô trùng cần được tiến hành trong khu vực sạch, mà người và /hoặc thiết bị máy móc, và nguyên liệu ra vào khu vực đó phải đi qua các chốt gió (airlock)… Lời nói đầu […]

Thực hành tốt sản xuất dược phẩm vô trùng – TRS 961 Read More »

Pics GMP Phần I 2015

Hướng dẫn thiết kế nhà máy sản xuất thuốc tiêm vô trùng

Thiết kế nhà máy sản xuất thuốc tiêm vô trùng. Các bước thực hiện các tiêu chuẩn cần áp dụng để đảm bảo độ vô trùng của sản phẩm thuốc tiêm. Giới thiệu Ở đây bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi sau: Sản phẩm vô trùng dự kiến phải đáp

Hướng dẫn thiết kế nhà máy sản xuất thuốc tiêm vô trùng Read More »

Tiêu chuẩn GLP cho phòng thí nghiệm vi sinh.

Who guidelines TRS 957 Tiếng Việt

TRS 957 Tiếng Việt Who guidelines TRS 957 Tiếng Việt, Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất dược phẩm chứa hoạt chất nguy hiểm theo Tổ chức Y tế thế giới WHO. Thực hành tốt sản xuất dược phẩm chứa hoạt chất nguy hiểm 1. Giới thiệu…………………………………………………………………………………………………… 2 2. Tổng quan …………………………………………………………………………………………………. 2 3. Giải

Who guidelines TRS 957 Tiếng Việt Read More »