Nhiễm chéo

Sự khác biệt giữa Bộ lọc HEPA và ULPA

Quần áo phòng sạch yêu cầu khi trang bị

Quần áo phòng sạch yêu cầu kỹ thuật cách chọn. Quần áo bảo hộ là một thiết bị an toàn thiết yếu nhằm bảo vệ người mặc khỏi các phơi nhiễm khác nhau. Tuy nhiên, một tập hợp nhỏ quần áo bảo hộ phục vụ mục đích thứ hai. Mặc dù  quần áo bảo hộ phòng […]

Quần áo phòng sạch yêu cầu khi trang bị Read More »

Phòng sạch điện tử VLINE – cung cấp thiết kế thi công

Phòng sạch điện tử VLINE ? Phòng sạch Điện tử là không gian được kiểm soát được thiết kế để ngăn chặn các chất gây ô nhiễm không khí ở một mức độ nhất định. Phòng sạch thường được sử dụng để giảm ô nhiễm từ không khí chưa được lọc trong quá trình sản

Phòng sạch điện tử VLINE – cung cấp thiết kế thi công Read More »

Pics GMP Phần I 2015

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 2 Lọc Hepa

Lọc hepa theo GMP-EU. Để đạt được chất lượng và điều kiện không khí cần thiết trong khuôn viên của cơ sở sản xuất dược phẩm, các thành phần tiêu chuẩn khác nhau được sử dụng để cấu hình hệ thống công nghệ không khí. Chỉ có thể đạt được độ tinh khiết cần thiết

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 2 Lọc Hepa Read More »

Cân nhắc chính về thiết kế phòng sạch

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 1 các loại hệ thống

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 1 các loại hệ thống: Hiểu về hệ thống không khí sạch nhiệt độ và độ ẩm? Có những loại hệ thống điều hòa không khí nào cho phòng sạch? Bộ lọc không khí phải làm gì? Hệ thống HVAC được duy trì như thế nào? Hệ thống

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 1 các loại hệ thống Read More »

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm sinh học

Hệ thống nước trong GMP Phần 2 Phụ kiện và kiểm tra đo lường

Phụ kiện cho hệ thống dẫn nước theo quy chuẩn GMP, tìm hiểu thêm những qui định về các phụ kiện được dùng cho hệ thống nước trong được phẩm. Van Phụ kiện cho hệ thống dẫn nước Việc sử dụng van trong một vòng lặp nên được giảm thiểu, nhưng sẽ luôn có một

Hệ thống nước trong GMP Phần 2 Phụ kiện và kiểm tra đo lường Read More »

Nước dược phẩm

Hệ thống nước trong GMP Phần 1 phân phối nước dược phẩm

Hệ thống nước trong GMP. Về nguyên tắc, khi lưu trữ nước dược phẩm, một sự khác biệt được thực hiện giữa bảo quản ở nhiệt độ phòng và lưu trữ nóng. Bảo quản ở nhiệt độ >70 °C nói chung có nghĩa là hệ thống lưu trữ nóng đang được sử dụng. Ngoài ra

Hệ thống nước trong GMP Phần 1 phân phối nước dược phẩm Read More »

Hướng dẫn kiểm tra hệ thống nước RO

Thực hành tốt sản xuất dược phẩm vô trùng – TRS 961

Thực hành tốt sản xuất dược phẩm vô trùng – TRS 961. Quá trình sản xuất các sản phẩm vô trùng cần được tiến hành trong khu vực sạch, mà người và /hoặc thiết bị máy móc, và nguyên liệu ra vào khu vực đó phải đi qua các chốt gió (airlock)… Lời nói đầu

Thực hành tốt sản xuất dược phẩm vô trùng – TRS 961 Read More »

Phòng ngừa lây nhiễm chéo cho phòng sạch

Ngăn ngừa lây nhiễm chéo bằng hệ thống HVAC trong Dược phẩm

Ngăn ngừa lây nhiễm chéo bằng hệ thống HVAC trong Dược phẩm rất hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm chéo trong cả dược phẩm không vô trùng và vô trùng. A. Sản phẩm không vô trùng 1. Lắp đặt Hệ thống HVAC chuyên dụng với các bộ lọc phù hợp trong tất cả các

Ngăn ngừa lây nhiễm chéo bằng hệ thống HVAC trong Dược phẩm Read More »

Số lần trao đổi gió trong phòng sạch

Bệnh viện Hoa Kỳ được thiết kế ra sao để chống lại corona virus

Làm thế nào các bệnh viện Hoa Kỳ được thiết kế để chống lại coronavirus, các bệnh truyền nhiễm khác. Các bệnh viện được thiết kế để kiểm soát sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm như COVID-19. Nhìn vào cách họ làm điều này cũng như một số ý tưởng hệ thống y tế

Bệnh viện Hoa Kỳ được thiết kế ra sao để chống lại corona virus Read More »