Tháng Hai 2022

thẩm định nồi hấp tiệt trùng

Số lượng cảm biến nhiệt độ cần thẩm định nồi hấp khử trùng

Thẩm định nồi hấp khử trùng (autoclave). Số lượng cảm biến nhiệt độ / đầu dò nhiệt dạng lưỡng kim, vị trí và loại đầu dò nhiệt dạng lưỡng kim được sử dụng trong quá trình thẩm định nồi hấp. Thẩm định nồi hấp Thẩm định nồi hấp có vai trò rất quan trọng trong […]

Số lượng cảm biến nhiệt độ cần thẩm định nồi hấp khử trùng Read More »

Thử kiểm tra phân loại độ sạch

Tìm hiểu về CFU tiêu chuẩn vi sinh trong phòng sạch

Tìm hiểu về CFU tiêu chuẩn vi sinh trong phòng sạch CFU (Colony-forming unit): Đơn vị hình thành khuẩn lạc) là đơn vị hình thành khuẩn lạc có thể là bất cứ thứ gì như vi khuẩn, nấm hoặc nấm men. Có một giới hạn của các CFU trong khu vực được phân loại phải

Tìm hiểu về CFU tiêu chuẩn vi sinh trong phòng sạch Read More »

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiễm

Cân nhắc chính về thiết kế phòng sạch

Cân nhắc chính về thiết kế phòng sạch. Lắp đặt một phòng sạch mới trong cơ sở của bạn có thể là một công việc thú vị, nhưng nó cũng đi kèm với rất nhiều quyết định. Từ việc tạo thiết kế đến điều phối cài đặt, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng không có phần

Cân nhắc chính về thiết kế phòng sạch Read More »

Thử kiểm tra phân loại độ sạch

Tiêu chuẩn phòng sạch sản xuất thực phẩm

Tiêu chuẩn phòng sạch sản xuất thực phẩm. Phòng sạch là gì và tại sao bất kỳ ai trong chúng ta nên quan tâm đến việc áp dụng các công nghệ như vậy để chế biến và / hoặc đóng gói thực phẩm? Lợi ích của phòng sạch là gì?   Giới thiệu về Tiêu

Tiêu chuẩn phòng sạch sản xuất thực phẩm Read More »