Tháng Mười 2021

Hướng dẫn kiểm tra hệ thống nước RO

Thông số kỹ thuật so sánh phân loại phòng sạch

Các cấp độ phòng sạch khác nhau ở điểm nào? Thông số kỹ thuật so sánh phân loại phòng sạch. Một câu hỏi thường được đặt ra là “Phòng sạch là gì?” Nói chung “Phòng sạch” là một phòng kín có thiết bị kiểm soát lượng hạt vật chất trong không khí bằng cách sử […]

Thông số kỹ thuật so sánh phân loại phòng sạch Read More »

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Mỹ

Số lần trao đổi gió trong phòng sạch, biểu đồ và phương pháp tính toán

Số lần trao đổi gió trong phòng sạch? Tại sao mọi người không thể thống nhất số liệu Số lần trao đổi gió trong phòng sạch. Có một số hướng dẫn và tiêu chuẩn thực hành tốt nhất cho tốc độ thay đổi không khí trong phòng sạch (ACR). Nhiều biểu đồ tham chiếu có

Số lần trao đổi gió trong phòng sạch, biểu đồ và phương pháp tính toán Read More »

Pics GMP Phần I 2015

ISO 13485: 2016 Thiết bị y tế tiêu chuẩn quản lý chất lượng

ISO 13485: 2016 Thiết bị y tế ISO 13485: 2016 Thiết bị y tế tiêu chuẩn quản lý chất lượng được thiết kế để sử dụng trong suốt vòng đời của thiết bị y tế. Nó hỗ trợ từng giai đoạn phát triển và vận hành thiết bị y tế từ ý tưởng ban đầu

ISO 13485: 2016 Thiết bị y tế tiêu chuẩn quản lý chất lượng Read More »

thiết kế phòng sạch

Thiết kế phòng sạch hướng dẫn từ căn bản đến hiểu rỏ

Thiết kế phòng sạch hướng dẫn các bước Thiết kế phòng sạch hướng dẫn Thiết kế phòng sạch. Trước khi bắt đầu, xin lưu ý rằng kinh nghiệm chính thiết kế và xây dựng phòng sạch trải dài hơn ba thập kỷ. Trải dài từ các khu vực được kiểm soát môi trường cơ bản

Thiết kế phòng sạch hướng dẫn từ căn bản đến hiểu rỏ Read More »

Chọn Máy đếm hạt tốt nhất cho phòng sạch của bạn

Máy đếm hạt tốt nhất cho phòng sạch của bạn là gì? Chọn Máy đếm hạt trong phòng sạch rất khác nhau dựa trên ngưỡng hạt, chi phí và tính năng. Làm thế nào để bạn xác định xem bạn cần một máy đếm hạt hoặc mô hình máy đếm hạt để mua? Trong bài

Chọn Máy đếm hạt tốt nhất cho phòng sạch của bạn Read More »

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8664-8:2011

Quá trình điều tra nguyên nhân gốc rễ những sai lầm nghiêm trọng

Những sai lầm nghiêm trọng trong quá trình điều tra nguyên nhân gốc rễ Điều tra nguyên nhân gốc rễ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng trong dược phẩm. Một cuộc điều tra không đúng cách có thể gây ra các vấn đề quan trọng trong quá trình kiểm tra quy định. Phân

Quá trình điều tra nguyên nhân gốc rễ những sai lầm nghiêm trọng Read More »

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8664-8:2011

CAPA – GMP hành động khắc phục phòng ngừa

Quản lý CAPA trong môi trường GMP Tại sao cần quan tâm về capa (hành động khắc phục phòng ngừa – corrective action preventive action)? Hệ thống CAPA là nền tảng cho Hệ thống Quản lý Chất lượng, đặc biệt là trong Ngành Dược phẩm, là xương sống và là động lực cho các cải

CAPA – GMP hành động khắc phục phòng ngừa Read More »