Nước RO

nước tinh khiết

Hệ thống nước trong GMP Phần 4 Hình thành màn sinh học trong nước

Hình thành màng sinh học trong nước. Một vấn đề lớn với nguồn cung cấp nước là sự xâm chiếm của các bề mặt với vi sinh vật (biofouling). Trong quá trình lọc nước, vi sinh vật về cơ bản được đưa vào qua nước thô, không khí, các thành phần hoặc vật liệu cơ sở […]

Hệ thống nước trong GMP Phần 4 Hình thành màn sinh học trong nước Read More »

Pics GMP Phần I 2015

Hệ thống nước trong GMP Phần 3 phương pháp đo và chỉ số

Phương pháp đo và chỉ số. Thiết bị đo lưu lượng khối lượng. Cũng liên tục xác định mật độ của môi trường dựa trên tần số cộng hưởng. Do đó, dòng chảy khối lượng cũng có thể được đầu ra rất chính xác như lưu lượng dòng chảy. Nhiệt độ của ống đo cũng

Hệ thống nước trong GMP Phần 3 phương pháp đo và chỉ số Read More »

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm sinh học

Hệ thống nước trong GMP Phần 2 Phụ kiện và kiểm tra đo lường

Phụ kiện cho hệ thống dẫn nước theo quy chuẩn GMP, tìm hiểu thêm những qui định về các phụ kiện được dùng cho hệ thống nước trong được phẩm. Van Phụ kiện cho hệ thống dẫn nước Việc sử dụng van trong một vòng lặp nên được giảm thiểu, nhưng sẽ luôn có một

Hệ thống nước trong GMP Phần 2 Phụ kiện và kiểm tra đo lường Read More »

Nước dược phẩm

Hệ thống nước trong GMP Phần 1 phân phối nước dược phẩm

Hệ thống nước trong GMP. Về nguyên tắc, khi lưu trữ nước dược phẩm, một sự khác biệt được thực hiện giữa bảo quản ở nhiệt độ phòng và lưu trữ nóng. Bảo quản ở nhiệt độ >70 °C nói chung có nghĩa là hệ thống lưu trữ nóng đang được sử dụng. Ngoài ra

Hệ thống nước trong GMP Phần 1 phân phối nước dược phẩm Read More »

nước tinh khiết

Thẩm định nguồn cung cấp nước dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-EU

Thẩm định nguồn cung cấp nước dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-EU. Ở đây bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi sau: Thẩm định nguồn cung cấp nước dược phẩm phải đáp ứng những yêu cầu nào? Những gì phải được tính đến trong quá trình phân tích rủi ro cho

Thẩm định nguồn cung cấp nước dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-EU Read More »

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm sinh học

Nước dùng cho nhà máy dược phẩm những điều cơ bản

Nước dùng cho nhà máy dược phẩm những điều cơ bản. Về cơ bản, có bốn loại nước được quan tâm đối với ngành dược phẩm: Nước uống, nước tinh khiết, nước pha tiêm và nước có độ tinh khiết cao .   Cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chỉ định phổ biến, khác nhau. Dưới đây là danh sách

Nước dùng cho nhà máy dược phẩm những điều cơ bản Read More »

nước tinh khiết

Các loại nước được sử dụng trong sản xuất dược phẩm

Các loại nước được sử dụng trong quy trình sản xuất dược phẩm. Các loại nước trong dược phẩm: Nước uống, Nước tinh khiết, Nước tiêm, Nước chứa vi sinh có lợi để tiêm, Nước vô trùng để tiêm, Nước vô trùng để hít.   1. Nước uống được: Được sử dụng trong giai đoạn đầu

Các loại nước được sử dụng trong sản xuất dược phẩm Read More »

nước tinh khiết

Hiểu về Quy tắc 3D / 6D khi thiết kế ống dẫn

Hiểu về về Quy tắc 3D / 6D khi thiết kế ống dẫn nước tinh khiết. Việc lắp đặt hệ thống đường ống dẫn đến các cuộc tranh cải về cách ngăn chặn chân chết (mực nước chết) và về chiều dài tối đa của các ống dẫn nước, ống lắp các cảm biến. Làm thế

Hiểu về Quy tắc 3D / 6D khi thiết kế ống dẫn Read More »