Tháng Bảy 2018

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiểm

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiểm. Căn cứ TT 18 /2013/TT-BYT Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm. Quy định về Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiểm. Qui định về kiến

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiểm Read More »

Thông tư 18 /2013/TT-BYT hướng dẫn về thiết kế phòng sạch bệnh viện

Thông tư 18 /2013/TT-BYT hướng dẫn về thiết kế phòng sạch bệnh viện. BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 18 /2013/TT-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2013 THÔNG TƯ Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ

Thông tư 18 /2013/TT-BYT hướng dẫn về thiết kế phòng sạch bệnh viện Read More »