Tháng Bảy 2018

Thi công phòng sạch dược phẩm

Yêu cầu cơ bản thiết kế phòng sạch phần 1

Yêu cầu  cơ bản thiết kế phòng sạch. Trong bài viết này KS. Ấn xin trình bày tóm gọn các yêu cầu  cơ bản thiết kế phòng sạch, để mọi người tham khảo và cho ý kiến. Một phòng sạch là gì? Một phòng sạch, trong suy nghỉ của tôi là một sự kết hợp của

Yêu cầu cơ bản thiết kế phòng sạch phần 1 Read More »

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiễm

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiễm

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiễm. Căn cứ TT 18 /2013/TT-BYT Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm. Quy định về Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiểm. Qui định về kiến

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện truyền nhiễm Read More »

Thiết kế phòng sạch bệnh viện

Thông tư 18 /2013/TT-BYT hướng dẫn về thiết kế phòng sạch bệnh viện

Thiết kế phòng sạch bệnh viện – Thông tư 18 /2013/TT-BYT . Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị .v..v Xem thêm: Các bài viết thiết kế phòng sạch bệnh viện     BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Thông tư 18 /2013/TT-BYT hướng dẫn về thiết kế phòng sạch bệnh viện Read More »