Tháng Sáu 2018

Tính toán trao đổi không khí

Hiểu cơ bản về phòng sạch

Cơ bản về phòng sạch Hiểu cơ bản về phòng sạch. Các phòng sạch được xác định là không gian khép kín. Được kiểm soát môi trường đặc biệt đối với các hạt bụi. Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí. Kiểm soát các luồng không khí, chuyển động không khí, tiếng

Hiểu cơ bản về phòng sạch Read More »

Phân biệt HVAC phòng sạch

Phân biệt HVAC phòng sạch với hệ thống thường

Phân biệt HVAC phòng sạch với các hệ thống thông thường? Thiết kế hệ thống HVAC thông thường là thực hiện kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm. Thiết kế hệ thống HVAC phòng sạch, phải xem xét các khía cạnh như kiểm soát hạt bụi, vi sinh, tĩnh điện, chất gây ô nhiễm khí,

Phân biệt HVAC phòng sạch với hệ thống thường Read More »

Tiêu chuẩn GLP cho phòng thí nghiệm vi sinh.

Who guidelines TRS 957 Tiếng Việt

TRS 957 Tiếng Việt Who guidelines TRS 957 Tiếng Việt, Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất dược phẩm chứa hoạt chất nguy hiểm theo Tổ chức Y tế thế giới WHO. Thực hành tốt sản xuất dược phẩm chứa hoạt chất nguy hiểm 1. Giới thiệu…………………………………………………………………………………………………… 2 2. Tổng quan …………………………………………………………………………………………………. 2 3. Giải

Who guidelines TRS 957 Tiếng Việt Read More »

thiết kế phòng sạch

Số lần trao đổi gió trong phòng sạch

Số lần trao đổi gió trong phòng sạch được quy định theo từng loại phòng sạch khác nhau. Thông số số lần trao đổi gió trong phòng sạch thường được nói khá nhiều khi bắt đầu thiết kế phòng sạch. Vậy số lần trao đổi gió trong phòng sạch được tính toán ra sao? Trong

Số lần trao đổi gió trong phòng sạch Read More »