Hơi tinh khiết

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm sinh học

Hệ thống phân phối hơi nước tinh khiết

Hệ thống phân phối hơi nước tinh khiết. Một hệ thống đường ống bằng thép không gỉ cách nhiệt được sử dụng để phân phối hơi nước tinh khiết cho người tiêu dùng. Xem thêm: Hệ thống hơi nước tinh khiết cho sản xuất dược vô trùng phần 1 Xem thêm: Hệ thống hơi nước tinh khiết cho […]

Hệ thống phân phối hơi nước tinh khiết Read More »

nước tinh khiết

Hệ thống hơi nước tinh khiết cho sản xuất dược vô trùng phần 2

Hệ thống hơi nước tinh khiết. Máy tạo hơi nước tinh khiết được thiết kế đặc biệt cho mục đích này nên được sử dụng để tạo ra hơi nước tinh khiết. Máy phát điện được phân loại theo quy trình lưu thông tự nhiên và quy trình thấu chi, và máy tạo hơi nước tinh khiết  với bộ trao

Hệ thống hơi nước tinh khiết cho sản xuất dược vô trùng phần 2 Read More »

Tiêu chuẩn TCVN 8664-8:2011

Hệ thống hơi nước tinh khiết cho sản xuất dược vô trùng phần 1

Nguyên tắc vật lý tạo hơi (steam). Steam là một chủ đề rất phức tạp và rộng rãi có liên quan đến cả rủi ro liên quan đến sức khỏe và an toàn và sức khỏe của GMP. Nếu bạn cần thêm thông tin, bạn nên tham khảo tài liệu chi tiết hơn về chủ đề

Hệ thống hơi nước tinh khiết cho sản xuất dược vô trùng phần 1 Read More »