Tháng Ba 2023

Pics GMP Phần I 2015

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 2 Lọc Hepa

Lọc hepa theo GMP-EU. Để đạt được chất lượng và điều kiện không khí cần thiết trong khuôn viên của cơ sở sản xuất dược phẩm, các thành phần tiêu chuẩn khác nhau được sử dụng để cấu hình hệ thống công nghệ không khí. Chỉ có thể đạt được độ tinh khiết cần thiết […]

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 2 Lọc Hepa Read More »

Cân nhắc chính về thiết kế phòng sạch

Hiểu về Thẩm định và hiệu chuẩn cho nhà máy GMP

Hiểu về Thẩm định và hiệu chuẩn cho nhà máy GMP. Rất nhiều thứ đã thay đổi trong thế giới ngành công nghiệp dược phẩm trong hai thập kỷ qua. Chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) đã tăng lên, các loại thuốc generic liên quan đã được tung ra thị trường và giá thuốc

Hiểu về Thẩm định và hiệu chuẩn cho nhà máy GMP Read More »

Cân nhắc chính về thiết kế phòng sạch

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 1 các loại hệ thống

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 1 các loại hệ thống: Hiểu về hệ thống không khí sạch nhiệt độ và độ ẩm? Có những loại hệ thống điều hòa không khí nào cho phòng sạch? Bộ lọc không khí phải làm gì? Hệ thống HVAC được duy trì như thế nào? Hệ thống

Thiết kế hvac phòng sạch GMP-EU Phần 1 các loại hệ thống Read More »

xử lý nước thải

Hệ thống nước trong GMP Phần 5 Hệ thống nước tinh khiết

Bộ đệm của nước siêu tinh khiết Thùng chứa Các thùng chứa được sử dụng để cân bằng giữa biến động sản xuất và tiêu thụ. Nói chung, mục đích là liên tục sản xuất một số lượng sản xuất của một hệ thống xử lý nước được phân phối trong cả ngày. Mặt khác,

Hệ thống nước trong GMP Phần 5 Hệ thống nước tinh khiết Read More »

nước tinh khiết

Hệ thống nước trong GMP Phần 4 Hình thành màn sinh học trong nước

Hình thành màng sinh học trong nước. Một vấn đề lớn với nguồn cung cấp nước là sự xâm chiếm của các bề mặt với vi sinh vật (biofouling). Trong quá trình lọc nước, vi sinh vật về cơ bản được đưa vào qua nước thô, không khí, các thành phần hoặc vật liệu cơ sở

Hệ thống nước trong GMP Phần 4 Hình thành màn sinh học trong nước Read More »

Pics GMP Phần I 2015

Hệ thống nước trong GMP Phần 3 phương pháp đo và chỉ số

Phương pháp đo và chỉ số. Thiết bị đo lưu lượng khối lượng. Cũng liên tục xác định mật độ của môi trường dựa trên tần số cộng hưởng. Do đó, dòng chảy khối lượng cũng có thể được đầu ra rất chính xác như lưu lượng dòng chảy. Nhiệt độ của ống đo cũng

Hệ thống nước trong GMP Phần 3 phương pháp đo và chỉ số Read More »

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm sinh học

Hệ thống nước trong GMP Phần 2 Phụ kiện và kiểm tra đo lường

Phụ kiện cho hệ thống dẫn nước theo quy chuẩn GMP, tìm hiểu thêm những qui định về các phụ kiện được dùng cho hệ thống nước trong được phẩm. Van Phụ kiện cho hệ thống dẫn nước Việc sử dụng van trong một vòng lặp nên được giảm thiểu, nhưng sẽ luôn có một

Hệ thống nước trong GMP Phần 2 Phụ kiện và kiểm tra đo lường Read More »

Nước dược phẩm

Hệ thống nước trong GMP Phần 1 phân phối nước dược phẩm

Hệ thống nước trong GMP. Về nguyên tắc, khi lưu trữ nước dược phẩm, một sự khác biệt được thực hiện giữa bảo quản ở nhiệt độ phòng và lưu trữ nóng. Bảo quản ở nhiệt độ >70 °C nói chung có nghĩa là hệ thống lưu trữ nóng đang được sử dụng. Ngoài ra

Hệ thống nước trong GMP Phần 1 phân phối nước dược phẩm Read More »

Vệ sinh màng RO trong hệ thống nước

NGHỊ ĐỊNH Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

NGHỊ ĐỊNH Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Hiệp định hòa hợp trong quản lý mỹ phẩm đã được các nước thành

NGHỊ ĐỊNH Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm Read More »