Tháng Mười 2022

Pics GMP Phần I 2015

Hướng dẫn thiết kế nhà máy sản xuất thuốc tiêm vô trùng

Thiết kế nhà máy sản xuất thuốc tiêm vô trùng. Các bước thực hiện các tiêu chuẩn cần áp dụng để đảm bảo độ vô trùng của sản phẩm thuốc tiêm. Giới thiệu Ở đây bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi sau: Sản phẩm vô trùng dự kiến phải đáp […]

Hướng dẫn thiết kế nhà máy sản xuất thuốc tiêm vô trùng Read More »

lưu ý khi thiết kế thi công phòng sạch

Thẩm định kiểm tra phòng sạch

Thẩm định kiểm tra phòng sạch kiểm soát môi trường. Bài viết hướng các bước cần thực hiện để tiến hành thẩm định kiểm tra chất lượng phòng sạch. Mục đích của việc thẩm định phòng sạch Giám sát được sử dụng để xem xét hiệu quả của các biện pháp vệ sinh nhà máy. Việc đánh

Thẩm định kiểm tra phòng sạch Read More »