thẩm định nồi hấp tiệt trùng

Giới hạn chất gây ô nhiễm không khí

Giới hạn cho các chất gây ô nhiễm không khí khác nhau: Thông số này dùng tính toán thông gió giảm nồng độ hạt trong không khí xuống theo yêu cầu. Dùng để tính toán số lần trao đổi không khí cho phù hợp với những phòng có chứa những hóa chất nguy hại. Bảng […]

Giới hạn chất gây ô nhiễm không khí Read More »