Tháng Ba 2020

thẩm định nồi hấp tiệt trùng

Chức năng của hệ thống HVAC trong nhà máy dược phẩm

Chức năng của hệ thống HVAC trong nhà máy dược phẩm. Hệ thống thông gió sưởi ấm và điều hòa không khí được sử dụng để duy trì khu vực phòng sạch vô trùng cũng như sản xuất không vô trùng. Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) là chìa khóa để […]

Chức năng của hệ thống HVAC trong nhà máy dược phẩm Read More »

Tiêu chuẩn GMP thiết kế nhà máy dược phẩm vô trùng

Làm thế nào để bắt đầu xây dựng một nhà máy dược phẩm?

Xây dựng một nhà máy dược phẩm? Lời khuyên và hướng dẫn chung để thiết lập một nhà máy sản xuất dược phẩm. Đăng ký cơ sở và sản phẩm và những khó khăn khác phải đối mặt trong quá trình sản xuất dược phẩm. Quá trình bao gồm sự kết hợp của một loại

Làm thế nào để bắt đầu xây dựng một nhà máy dược phẩm? Read More »

Tiêu chuẩn GMP thiết kế nhà máy dược phẩm vô trùng

Có thể tắt hệ thống HVAC phòng nhà máy dược trong đêm không?

Tắt hệ thống HVAC trong đêm không? Tiêu thụ điện năng của bảo trì khu vực phòng sạch có thể được giảm bằng cách sử dụng một số thủ thuật trong khoảng thời gian khi khu vực không được sử dụng. Vậy có thể tắt hệ thống HVAC trong đêm không? Bảo trì diện tích phòng

Có thể tắt hệ thống HVAC phòng nhà máy dược trong đêm không? Read More »

Cân nhắc chính về thiết kế phòng sạch

Thẩm định hệ thống phụ trợ tiện ích trong các nhà máy dược phẩm

Thẩm định hệ thống phụ trợ tiện ích trong các nhà máy dược phẩm. Nhiều loại tiện ích phụ trợ được sử dụng trong cơ sở sản xuất dược phẩm. Điều quan trọng và bắt buộc là phải Thẩm định các tiện ích trước khi sử dụng trong sản xuất dược phẩm. STT Mục lục

Thẩm định hệ thống phụ trợ tiện ích trong các nhà máy dược phẩm Read More »

Đông khô trong sản xuất thuốc vô trùng

Quy trình kiểm tra vệ sinh lọc gió AHU phòng sạch dược phẩm

Quy trình kiểm tra vệ sinh lọc gió AHU phòng sạch. SOP để kiểm tra / vệ sinh bộ lọc của hệ thống AHU, Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) để kiểm tra và làm sạch các bộ lọc của hệ thống AHU được lắp đặt trong toàn bộ nhà máy.   1.0 MỤC TIÊU

Quy trình kiểm tra vệ sinh lọc gió AHU phòng sạch dược phẩm Read More »

Thiết kế điều hòa phòng sạch

SOP cho bảo trì phòng ngừa của AHU và các thiết bị thông gió HVAC

SOP cho bảo trì AHU và các thiết bị thông gió. Quy trình vận hành tiêu chuẩn để bảo trì phòng ngừa của đơn vị xử lý không khí và các đơn vị thông gió của cơ sở sản xuất dược phẩm. 1.0 MỤC ĐÍCH Mục đích của SOP này là cung cấp các hướng dẫn

SOP cho bảo trì phòng ngừa của AHU và các thiết bị thông gió HVAC Read More »

Nước dược phẩm

Tiêu chuẩn khí nén Việt Nam tương đương ISO 8573-1:2010

Tiêu chuẩn khí nén Việt Nam tương đương ISO 8573-1:2010 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA Bài liên quan: Hướng dẫn thẩm định khí nén dùng cho sản xuất dược phẩm TCVN 11256-1:2015 – ISO 8573-1:2010 KHÔNG KHÍ NÉN – PHẦN 1: CHẤT GÂY NHIỄM BẨN VÀ CẤP ĐỘ SẠCH Compressed air – Part 1: Contaminants and

Tiêu chuẩn khí nén Việt Nam tương đương ISO 8573-1:2010 Read More »