ISO14644-2015

iso 14644-1: 2015

Những thay đổi của tiêu chuẩn phòng Sạch ISO 14644-1 2015

Những thay đổi mới trong ISO 14644-1: Phân loại độ sạch của không khí. Bản cập nhật được chờ đợi nhất cho ISO 14644-1 được phát hành và nó có những thay đổi tốt, rất hữu ích cho các cơ sở sản xuất dược phẩm ISO 14644 Phần 1 là một hướng dẫn hữu ích để […]

Những thay đổi của tiêu chuẩn phòng Sạch ISO 14644-1 2015 Read More »