Quy trình kiểm tra hiệu quả đèn UV

Quy trình (SOP) kiểm tra hiệu quả của đèn UV lắp đặt trong LAF và Pass box

Quy trình (SOP) kiểm tra hiệu quả của đèn UV lắp đặt trong LAF và Pass box. Quy trình vận hành tiêu chuẩn để theo dõi hiệu suất của tia UV được cài đặt trong LAF và Pass box ĐĨA PETRY   1.0 MỤC TIÊU Để đặt ra một Quy trình là cung cấp các […]

Quy trình (SOP) kiểm tra hiệu quả của đèn UV lắp đặt trong LAF và Pass box Read More »