Cleanroom Design

Thử kiểm tra phân loại độ sạch

Phòng sạch class 1000 theo FED STD 209E

Phòng sạch class 1000 được thực hiện ra sao? Là một chuyên gia trong thiết kế phòng sạch, hiểu rỏ kỹ thuật, sản xuất và xây dựng các phòng sạch trên khắp nước Việt Nam. Phòng sạch class 1000 tôi là trong những chuyên gia đã tham thực hiện thành công bất kỳ dự án phát triển […]

Phòng sạch class 1000 theo FED STD 209E Read More »

Cân nhắc chính về thiết kế phòng sạch

Hướng dẫn thẩm định hệ thống công nghệ thông tin IT cho nhà máy dược

Thẩm định Hệ thống Máy tính trong Dược phẩm. Hướng dẫn thẩm định hệ thống công nghệ thông tin IT cho nhà máy dược. Thẩm định Hệ thống Máy tính trong Dược phẩm Tổng quan dễ hiểu về hướng dẫn Thẩm định hệ thống máy tính cho hệ thống HPLC bao gồm cả Thẩm định phần

Hướng dẫn thẩm định hệ thống công nghệ thông tin IT cho nhà máy dược Read More »