GMP

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm sinh học

Hệ thống nước cho sản xuất dược phẩm theo WHO

Nguyên tắc chung cho hệ thống nước dược phẩm Hệ thống sản xuất, lưu trữ và phân phối nước dược phẩm phải được thiết kế, lắp đặt, vận hành, chất lượng và bảo trì để đảm bảo sản xuất nước đáng tin cậy với chất lượng phù hợp. Cần phải xác nhận quy trình sản […]

Hệ thống nước cho sản xuất dược phẩm theo WHO Read More »

Vệ sinh duy trì phòng sạch

Thẩm định quy trình vận chuyển sản phẩm dược phẩm

Thẩm định quy trình vận chuyển sản phẩm dược phẩm. Khuyến nghị thẩm định quy trình vận chuyển sản phẩm dược phẩm được gọi là thực hành phân phối tốt (GDP) Trước đây, việc thẩm định quy trình vận chuyển sản phẩm dược phẩm không quan trọng nhưng bây giờ nó được khuyến nghị bởi

Thẩm định quy trình vận chuyển sản phẩm dược phẩm Read More »

thẩm định nồi hấp tiệt trùng

Phụ lục hướng dẫn của EU về thực hành sản xuất tốt

Phụ lục hướng dẫn của EU về thực hành sản xuất tốt đối với các sản phẩm thuốc cho người và thú y Phụ lục này mô tả các nguyên tắc về chất lượng và thẩm định áp dụng cho các cơ sở, thiết bị, tiện ích và quy trình được sử dụng để sản xuất

Phụ lục hướng dẫn của EU về thực hành sản xuất tốt Read More »

Tiêu chuẩn GMP thiết kế nhà máy dược phẩm vô trùng

Làm thế nào để bắt đầu xây dựng một nhà máy dược phẩm?

Xây dựng một nhà máy dược phẩm? Lời khuyên và hướng dẫn chung để thiết lập một nhà máy sản xuất dược phẩm. Đăng ký cơ sở và sản phẩm và những khó khăn khác phải đối mặt trong quá trình sản xuất dược phẩm. Quá trình bao gồm sự kết hợp của một loại

Làm thế nào để bắt đầu xây dựng một nhà máy dược phẩm? Read More »

Đông khô trong sản xuất thuốc vô trùng

Yêu cầu của hệ thống báo động các thiết bị quan trọng

Yêu cầu của hệ thống báo động trong các thiết bị quan trọng theo GMP. Hệ thống báo động trong các thiết bị dược phẩm là bắt buộc để thông báo sự cố thiết bị hoặc bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong điều kiện môi trường. Nguyên nhân tạo ra báo động? Các hệ

Yêu cầu của hệ thống báo động các thiết bị quan trọng Read More »

Hướng dẫn kiểm tra hệ thống nước RO

Quy trình chuẩn bị nước pha tiêm (WFI) trong dược phẩm

Quy trình chuẩn bị nước cất pha tiêm (WFI) trong dược phẩm. Nước pha tiêm được sử dụng trong sản xuất vô trùng và việc chuẩn bị và lưu trữ là một quá trình quan trọng. Về cơ bản có hai loại nước pha chế trong dược phẩm. Quy trình chuẩn bị nước cho tiêm

Quy trình chuẩn bị nước pha tiêm (WFI) trong dược phẩm Read More »

Tiêu chuẩn GLP cho phòng thí nghiệm vi sinh.

Who guidelines TRS 957 Tiếng Việt

TRS 957 Tiếng Việt Who guidelines TRS 957 Tiếng Việt, Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất dược phẩm chứa hoạt chất nguy hiểm theo Tổ chức Y tế thế giới WHO. Thực hành tốt sản xuất dược phẩm chứa hoạt chất nguy hiểm 1. Giới thiệu…………………………………………………………………………………………………… 2 2. Tổng quan …………………………………………………………………………………………………. 2 3. Giải

Who guidelines TRS 957 Tiếng Việt Read More »